Aktualności Stowarzyszenia Muzealników Polskich

I Kongres Muzealników Polskich

Trwają przygotowania do I Kongresu Muzealników Polskich, którego wstępny termin został określony na 23-25 kwietnia 2015 r. Trwa dyskusja nad programem Kongresu, w którą zaangażowanych jest wiele środowisk muzealników. Wiodącą rolę w tym procesie odgrywają członkowe SMP. Ostateczny kształt programu I Kongresu Muzealników Polskich z chwilą przyjęcia przez Komitet Programmowy niezwłocznie zamieścimy w naszych aktualnościach.

Obrady Zarządu Oddziału

W dniu 4 listopada br. zebrał się Zarząd Oddziału Podkarpackiego na posiedzeniu nadzwyczanjnym. Głównym tematem obrad była dyskusja nad programem I Kongresu Muzealników Polskich oraz przygotowanie stanowiska środowiska muzealników podkrapckich w najbardziej istotnych kwestiach dotyczących muzeów oraz ich pracowników. Omówiono również sprawy organizacyjne. Z zadowoleniem przyjęto informację o stałym wzroście liczby członków Stowarzyszenia na Podkarpaciu.

Na powitanie muzealników krośnieńskich

Serdecznie witamy w gronie Podkarpackiego Oddziału SMP siedmioro Koleżanek i Kolegów z Muzeum Podkrapckeigo w Krośnie oraz Kolegę z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Słowa zaproszenia skierowaliśmy również do muzealników przeworskich. Jeszcze raz zachęcamy PT Muzealników z innych muzeów do zapoznania się ze statutem Stowarzyszenia i zasilenia naszych szeregów. 

Rozmowy z muzealnikami w Tarnobrzegu i Stalowej Woli

W dniu 9 września br. Prezes Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich spotkał się z pracownikami merytorycznymi Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega na Zamku w Dzikowie. W trakcie spotkania omówiono cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposób działania Oddziału Podkarpackiego. Wszystkie te informacje spotkały się z żywym zainteresowaniem muzealników tarnobrzeskich. Oczekujemy na przystąpienie koleżanek i kolegów z Tarnobrzega do naszego Stowarszyszenia.

Zebranie Założycielskie Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich

W dniu 2 września 2014 roku w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Strony