Pozyskane fundusze - MKiDN

ZAKUP KOLEKCJI ZABYTKOWYCH AKCESORIÓW DAMSKIEJ MODY

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego - Kolekcje muzealne – I nabór 2017) zakup wyjątkowo cennego obrazu „Anemony w zielonym wazonie” Tadeusza Makowskiego do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Wysokość dofinansowania: 113 500,00 zł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 37 766,00 zł Marszałek Województwa Podkarpackiego

Zakup wyjątkowo cennego obrazu „Anemony w zielonym wazonie” Tadeusza Makowskiego do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego - Kolekcje muzealne – I nabór 2017) zakup wyjątkowo cennego obrazu „Anemony w zielonym wazonie” Tadeusza Makowskiego do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 
Wysokość dofinansowania:
96 000,00 zł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego   
29 000,00  zł Marszałek Województwa Podkarpackiego

Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program - Dziedzictwo kulturowe - Priorytet Wspieranie działań muzealnych). 

Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej Ziemi Sandomierskiej w świetle badań archeologicznych 2001-2010

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program - Dziedzictwo kulturowe - Priorytet Ochrona zabytków archeologicznych). 

Zakup kolekcji 72 zabytkowych torebek do zbiorów rzemiosła artystycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Kolekcje – priorytet 4 - Kolekcje muzealne – I nabór 2016) zakup cennej kolekcji 72 zabytkowych torebek do zbiorów rzemiosła artystycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Zakup wyjątkowo cennego obrazu „Krajobraz z sylwetką wiatraka” Aleksandra Świeszewskiego do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Kolekcje – priorytet 4 - Kolekcje muzealne – I nabór 2016) zakup wyjątkowo cennego obrazu „Krajobraz z sylwetką wiatraka” Aleksandra Świeszewskiego do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Wysokość dofinansowania:

„Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. przeworski”.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje, iż dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych realizuje projekt pod nazwą: „Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. przeworski”.

Zakup cennego obrazu „Spotkanie” Włodzimierza Tetmajera do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Kolekcje – priorytet 4 - Kolekcje muzealne – II nabór 2015) zakup cennego obrazu „Spotkanie” Włodzimierza Tetmajera do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Zakup obrazu „Rzeka w Giverny” Józefa Pankiewicza do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Kolekcje – priorytet 4 - Kolekcje muzealne – I nabór 2015) zakup wyjątkowo cennego obrazu „Rzeka w Giverny” Józefa Pankiewicza do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Wysokość dofinansowania:

„Rzeszów, stanowisko 117 – osada wielokulturowa"

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie realizuje zadanie pod nazwą „Rzeszów, stanowisko 117 – osada wielokulturowa”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe. Ochrona zabytków archeologicznych”.

Strony