Promocja książki "Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. przeworski"

22 grudnia br. odbyła się promocja książki "Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. przeworski" wydanej dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych.
Dziękujemy wszystkim za obecność i miłe słowa. 

 

 

Powrót