Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje, iż dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Wspieranie działań muzealnych realizuje projekt pod nazwą: Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Projekt przewiduje zakup sprzętu konserwatorskiego, który będzie służył w pracach obejmujących specjalności: konserwację malarstwa, konserwację grafik i książek oraz konserwację mebli. Celem modernizacji pracowni konserwatorskiej jest polepszenie warunków pracy konserwatorów oraz zwiększenie zakresu prac wykonywanych przez pracownię tak, aby opieka konserwatorska nad muzealiami, księgozbiorem i archiwaliami wykonywana była w sposób zgodny ze standardami XXI w.

Wysokość dofinansowania:
66 000,00 zł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
50 551,00 zł Województwo Podkarpackie

Powrót