Spotkanie z Zarządem Głównym SMP

Koleżanki i Koledzy Muzealnicy

Z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformować, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzealników Polskich przyjął zaproszenie Oddziału Podkarpackiego i postanowił zorganizować posiedzenie w Rzeszowie. Tradycją takich zebrań, jest organizacja spotkania Muzealników i Organizatorów muzeów z danego terenu i spotkanie z Zarządem Głównym SMP w celu przedstawienia aktualnych działań Stowarzyszenia na rzecz wprowadzania w życie Uchwał I Kongresu Muzealników Polskich oraz możliwość podyskutowania o bieżących problemach funkcjonowania muzeów. Spotkanie odbędzie się 15 października 2015 roku w refektarzu budynku głównego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie o godz. 11.00.

Program spotkania przedstawia się następująco:

1. Przywitanie Gości

2. Wystąpienie Prezesa Oddziału Podkarpackiego SMP Bogdana Kaczmara prezentujące aktualny stan muzeów na Podkarpaciu oraz działalność Oddziału  w pierwszym roku swej aktywności

3. Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego SMP Michała Niezabitowskiego pt. „SMP - działalność, plany, perspektywy”

4. Prezentacja Włodzimierza Gajewskiego (MEGA - Wrocław) „Konsekwencje technologiczno-kosztowe wprowadzenia Rozporządzenia MKiDN o nowych sposobach zabezpieczania zbiorów muzealnych”

5. Dyskusja w gronie Muzealników i Organizatorów Muzeów.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu jednego reprezentanta każdego Muzeum z naszego regionu. Zaproszenie kieruję nie tylko do członków SMP, ale także do Koleżanek i Kolegów niezrzeszonych. Mam nadzieję, że organizowane spotkanie przyczyni się do dalszej konsolidacji pracowników muzeów, w celu wspólnych działań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy naszej grupy zawodowej.

Uprzejmie proszę o zgłaszania uczestnictwa w spotkaniu do dnia 12 października do godz. 15.00 na adres: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

Bardzo proszę także zarządzających muzeami na Podkarpaciu i wysłanie drogą elektroniczną podstawowych danych ilustrujących stan podległych im placówek muzealnych tj. nazwy muzeum, organizatora muzeum, ilości pracowników zatrudnionych w muzeum, ilości zatrudnionych muzealników. Mile widziana przynajmniej jedna fotografia muzeum (może być widok fasady muzeum lub wnętrza). Z góry dziękuję za przesłanie powyższych danych, które umożliwią mi przygotowanie odpowiedniej prezentacji.

Serdecznie Wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Bogdan Kaczmar

Prezes Oddziału Podkarpackiego SMP

Powrót