Konserwacja "Herbarza polskiego..." Marcina z Urzędowa, najznakomitszego polskiego dzieła renesansowego z botaniki lekarskiej

     Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2007 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Konserwacja Herbarza polskiego... Marcina z Urzędowa, najznakomitszego polskiego dzieła renesansowego z botaniki lekarskiej", w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych.          

     Kwota dofinansowania: 25.500 zł