Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i adaptacji pomieszczeń XVI- wiecznego spichlerza w Zgłobniu na cele wystawienniczo - biurowe i magazynowe

     Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI. spichlerza w Zgłobniu na cele wystawienniczo - biurowe i magazynowe. Etap II: Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i adaptacji pomieszczeń XVI - wiecznego spichlerza w Zgłobniu na cele wystawienniczo - biurowe i magazynowe.      

     Etap II zadania został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu (30 000 zł) z MKiDN, w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego", rodzaj zadania: Współfinansowanie budowy, modernizacji, adaptacji nieruchomości na cele kulturalne i filmowe (z wyjątkiem projektów współfinansowanych ze środków europejskich), cel 1b Poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury, instytucji filmowych oraz szkół i uczelni artystycznych.      

     Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej remontu i adaptacji pomieszczeń renesansowego dworu - spichlerza w Zgłobniu. Opracowana dokumnetacja zakładała przywrócenie pierwotnego wystroju oraz architektonicznej dyspozycji z jednoczesnym zaadaptowaniem wnętrz na sale wystawienniczo - biurowe i magazyny zbiorów.