Uzupełnienie Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie o zakup obrazu Jana Stanisławskiego

     Uzupełnienie Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie o zakup obrazu Jana Stanisławskiego "Pejzaż ze słonecznikami" ("Słoneczniki"), ok.1905, (olej/tektura, 18x25 cm), sygnowany w lewym dolnym rogu: JAN STANISŁAWSKI.      

     Obraz nabyto dzięki środkom (25 000 złotych) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyniku pozytywnie rozpatrzonego naszego wniosku przez Zespół Sterujący ds. Programu Operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 2 "Rozwój instytucji muzealnych" i decyzji z dnia 12.06.2007 roku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (Nabór 10 kwiecień 2007 r.)      

     Całkowity koszt dzieła wynosi 35 000 złotych. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie dofinansowało zakup o sumę 10 000 złotych.      

     Dzieło Jana Stanisławskiego (1860- 1907) "Pejzaż ze słonecznikami" ("Słoneczniki") wpisuje się w epokę modernizmu, którego był on jednym z największych mistrzów.      

     Obraz należy do znaczącego w twórczości malarza pejzażu, z których artysta słynął. Słoneczniki, obok bodiaków, malw, dziewanny czy kwitnących jabłoni należały do ulubionych motywów malarskich Jana Stanisławskiego. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie znajdują się kompozycje o zbliżonej tematyce: "Słoneczniki - Sieniawa" (1903), "Słoneczniki - Popówka na Ukrainie" (1905), "Słoneczniki" (ok.1905). Nasze wybitne dzieło jest jedną z wersji krajobrazów ze słonecznikami.      

     Artysta namalował to dzieło w sposób nowoczesny (syntetycznie) niezwykle bogatą, pełną niuansów gamą kolorów (z rozmachem położoną farbą) i perfekcyjnie, lekko wykorzystanym światłem. W tej nastrojowej i jednocześnie malowniczej kompozycji z szerokim bezkresnym, wręcz lirycznym horyzontem stworzonym z kilku plam i pierwszoplanową partią słoneczników, wykadrowany został fragment widoku pozwalający na oddanie interesującego ujęcia słoneczników. Malarz przeciwstawił rozległą przestrzeń nieba i równinnej natury, wertykalnej linii pochylających się (powoli i smętnie) roślin. Ponadto Stanisławski drugi (jasny) plan obrazu skontrastował z ciemną tonacją partii słoneczników. Wczesnojesienne przekwitające rośliny zdają się być zapowiedzią nadchodzącej zmiany pory roku i mimo błękitnego nieba krajobraz jest utrzymany w nostalgicznym nastroju.      

     Dzięki temu przedsięwzięciu powiększyły się zasoby muzealne i wzrosła ranga artystyczna naszej kolekcji, bo obraz ma charakter wybitnie malarski, który w pełni predysponuje go do Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.