Muzeum Historii Miasta Rzeszowa - Edukacja

Zamawianie lekcji

Lekcje muzealne prosimy zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12 (od ul. Baldachówka), tel. 0-17 875 - 41 - 99.
Uczestnicy zajęć płacą jedynie za wstęp do muzeum, który  wynosi 5,00 zł., nie ponoszą natomiast żadnych dodatkowych kosztów związanych z samą lekcją.

 

Tematy lekcji muzealnych:

Przedszkole i nauczanie początkowe (klasy I-III)

 • Co to jest muzeum? - Czy Wiecie po co w ogóle są potrzebne muzea? Kto pracuje w muzeum? Co w nim można robić, a czego nie? Chcecie złożyć rozsypaną wazę, pobawić się w archeologa i znaleźć skarby przeszłości? Zapraszamy. Lekcja przygotowana jest specjalnie dla przedszkoli i klas I – III. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod aktywizujących.
 • I Ty możesz zostać architektem - "budujemy" dawny Rzeszów - Jest to lekcja skierowana do dzieci z klas I- III szkoły podstawowej. Poznając przeszłość Rzeszowa, jej mieszkańców, właścicieli, dzieci budują przestrzenną makietę miasta, kolorują kamieniczki, zaludniają miasto, tworzą wały obronne, słowem dzięki ich wysiłkowi powstaje Rzeszów Jana Pakosławica i Mikołaja Spytka Ligęzy. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod aktywizujących.
 • Godło, flaga, hymn - najważniejsze symbole narodowe - lekcja prowadzona metodami aktywizującymi uczniów.
 • Dawno, dawno temu... - opowieść o czasach królów, rycerzy i dam - lekcja prowadzona metodami aktywizującymi uczniów.
 • Spacerkiem po Starym Mieście.
 • Jak powstał Rzeszów - Specjalnie z myślą o najmłodszych zwiedzających przygotowaliśmy lekcję poświęconą początkom naszego miasta. Podczas zajęć przedszkolaki nie tylko poznają przeszłość miasta, ale podejmują się też niezwykle ważnego zadania, tworzą makietę z „pierwszym” Rzeszowem, kolorują go, zaludniają, poznają zawody mieszkańców oraz  pierwszych właścicieli miasta. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod aktywizujących..
 • O dawnym Rzeszowie.
 • Legendy rzeszowskie - Przeszłość Rzeszowa jest niezwykle tajemnicza i wiąże się z nią wiele legend. Chcesz je poznać? Wiesz kim był Diabeł łańcucki? Dlaczego walczył z Mikołajem Spytkiem Ligęzą? Z jakiego powodu mieszczanin Ado w swoim ogrodzie przy gruszy wystawił kapliczkę? Skąd się wziął tatarski kopiec w Rzeszowie? Przyjdź i odkryj te tajemnice. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod aktywizujących.
 • W warsztacie rzeszowskiego rzemieślnika - zapraszamy na lekcję warsztatową, podczas której dzieci będą mogły dowiedzieć się kim był płatnerz, kołodziej, kaletnik? Jaką "drogę" należało pokonać aby zostać mistrzem cechowym? Czym zajmowały się cechy? Jaki skarby mieściły skrzynie cechowe?  Podczas zajęć dzieci wykonają własny majstersztyk oraz uzyskają certyfikat swegi mistrzostwa. Lekcja w cenie 8,00 zł od dziecka.

Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI)

 • Muzeum i jego zadania - lekcja prowadzona metodami aktywizującymi uczniów.
 • Pamiątki rodzinne - źródło poznania życia i zwyczajów naszych przodków.
 • Jak powstał i rozwijał się dawny Rzeszów - lekcja prowadzona metodami aktywizującymi uczniów.
 • Życie w średniowiecznym mieście na przykładzie Rzeszowa - lekcja prowadzona metodami aktywizującymi uczniów.
 • Trzy najważniejsze symbole Polaka - godło, flaga i hymn.
 • O rycerzach, damach i turniejach
 • Spacerkiem po starówce - najstarsze i najciekawsze zabytki Rzeszowa.
 • Stary cmentarz - miejsce spoczynku zasłużonych Rzeszowian.
 • Wykopaliska i eksponaty muzealne jako źródło wiedzy historycznej - lekcja prowadzona metodami aktywizującymi uczniów.
 • A. Mickiewicz, T. Kościuszko, L. Lis-Kula, W. Sikorski - szlakiem najsłynniejszych rzeszowskich pomników.
 • Wspomnienie o pułkowniku Leopoldzie Lisie-Kuli.
 • Zdjęcia ze starego albumu - dawny Rzeszów w obiektywie Edwarda Janusza.
 • Życie codzienne mieszkańców Rzeszowa podczas II wojny światowej.
 • Ekspresem po dawnym Rzeszowie.

Szkoły gimnazjalne i ponadpodstawowe

 • Lokacja średniowiecznego miasta na przykładzie Rzeszowa.
 • Rozwój Rzeszowa na przestrzeni wieków.
 • Rozwój rzemiosła i handlu na przykładzie Rzeszowa (XV-XIX).
 • Udział rzeszowian w Powstaniu Styczniowym.
 • Żydzi w krajobrazie Rzeszowa.
 • Stary cmentarz - najstarsza nekropolia w mieście.
 • Rzeszów w czasach autonomii galicyjskiej.
 • Historia na szkle zapisana - dawny Rzeszów w obiektywie Edwarda Janusza.
 • Rzeszów w okresie II Rzeczpospolitej - życie społeczne i kulturalne.
 • Leopold Lis-Kula - przykład patriotyzmu i poświęcenia w walce o niepodległość Polski.
 • Rzeszów podczas II wojny światowej - dzień powszedni w okupowanym mieście.
 • Śladami bohaterów narodowych, których pomniki znajdują się w Rzeszowie.
 • Najważniejsze zabytki rzeszowskiej starówki.
 • Ekspresem po dawnym Rzeszowie.

Propozycje tematów dla kółek historycznych

I. Cykl tematów o kulturze żydowskiej

 • Z dziejów narodu żydowskiego.
 • Święta i zwyczaje żydowskie.
 • Tora - święta księga.
 • Spacer po nieistniejącej dzielnicy.

II. Cykl lekcji o historii miasta

 • Rozwój przestrzenny miasta Rzeszowa.
 • Życie codzienne w mieście w czasach nowożytnych.

III. Cykl lekcji o średniowieczu

 • Miasto w średniowieczu (powstanie miast, zabudowa itp.)
 • Rozwój rzemiosła i handlu. Życie w średniowieczu mieście.
 • Kultura średniowiecza (uniwersalizm, literatura, sztuka, szkolnictwo).
 • Średniowiecze poznane przez dotyk (moda, muzyka, pożywienie, gry, rozrywka).