Noc Muzeów
Wnętrze refektarza z polichromią z k. XVII w.
Galeria Malarstwa Polskiego
Koncert Grzegorza Turnaua na muzealnym wirydarzu

Gmach Główny - informacje ogólne

 

     Muzeum Okręgowe w Rzeszowie jest związane z Rzeszowem i Regionem, mimo że wartość artystyczna i naukowa oraz jakość zbiorów jest wysoka i bardzo istotna w skali kraju. Aktualnie we wszystkich działach mamy ponad 250 000 eksponatów. Znane i cenne kolekcje w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie zostały stworzone w dużej mierze poprzez zakupy i dary.    
     Na przestrzeni ponad 75. lat instytucja trwale zapisała się w historię polskiej kultury, na którą pracowały pokolenia muzealników. Działania merytoryczne: nasze ekspozycje stałe i czasowe, konferencje, specjalistyczne opracowania naukowe i inne formy upowszechniania kultury i sztuki, za które Muzeum od lat otrzymuje nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach na Wydarzenie Muzealne Roku - Sybilla świadczą o znaczącej roli Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
     Wystawy stałe i czasowe w naszym Muzeum odzwierciedlają strukturę instytucji, a ekspozycje doskonale wykorzystują przestrzeń zabytkowych wnętrz i charakter budowli.
     Niepowtarzalne i unikalne wnętrza i bardzo dobra akustyka refektarza jest wykorzystywana na: koncerty, wieczory poezji, spotkania i monodramy teatralne. Na przestrzennym i pełnym klimatu wirydarzu odbywają się także różne imprezy plenerowe, np. "Noc Muzeów". Zabytkowy Gmach Muzeum w centrum miasta niegdyś Lubomirskich, mieści działy: Archeologii, Sztuki, Historii oraz Bibliotekę, Administrację i Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki (specjalizującą się w konserwacji papieru, skóry, mebli, ram i malarstwa olejnego).
     Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli oraz Muzeum Historii Miasta Rzeszowa są oddziałami Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i znajdują się w Rynku (w odległości kilkuset metrów od Gmachu Głównego).
     Częścią Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli jest Izba Pamięci Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej (na trasie wiodącej w Bieszczady).