Gmach Główny - Edukacja

 

 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie wraz z swoimi oddziałami, tzn. Muzeum Historii Miasta Rzeszowa oraz Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli, oferuje wszystkim typom szkół organizację lekcji muzealnych.


Gmach Główny

 

 • Lekcje muzealne prosimy zamawiać w Gmachu Głównym, ul. 3 Maja 19, tel. (17) 853 52 78
 • Koszt uczestnictwa w lekcji muzealnej wynosi wynosi 7,00 zł od osoby. 
 • Koszt uczestnictwa w zajęciach warsztatowych wynosi 12,00 zł od osoby.
 • Lekcja muzealna trwa około 45 minut. Należy je zamawiać z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 • Lekcje przeprowadzamy na wystawach stałych lub czasowych w salach muzealnych, w których prezentujemy uczniom eksponaty przygotowane specjalnie do tematu zajęć, a także w sali konferencyjnej w formie prezentacji multimedialnej lub warsztatów.
 • Lekcje prowadzą pracownicy merytoryczni działów: Archeologicznego, Etnograficznego, Historycznego, Sztuki i Konserwacji.
 • Tematy lekcji są dobrane i prowadzone tak, aby były atrakcyjne i ciekawe dla młodego odbiorcy, a także harmonizowały z programem nauczania.
 • Lekcje przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

 

Tematy lekcji

 

Lekcje wyjazdowe - więcej informacji tutaj

 

ARCHEOLOGIA

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III)

 • Jak pracuje archeolog? (lekcja ma na celu zaznajomienie dzieci z pojęciem archeologii jako nauki odtwarzającej przeszłość, ukazanie pracy archeologa oraz specyfiki zabytków archeologicznych)
   
 • Pra pra bajki, czyli pradzieje Polski południowo - wschodniej w pigułce - (lekcja ukazuje życie codzienne ludzi, zamieszkujących tereny Polski południowo-wschodniej w epoce kamienia, brązu i żelaza oraz we wczesnym średniowieczu; w drugiej części zajęć dzieci mogą utrwalić pozyskaną wiedzę w postaci gry planszowej - wspólna zabawa)
   
 • Nie święci garnki lepią ... Garncarstwo w pradziejach (lekcja warszatowa, na której dzieci mogą zapoznać się z najciekawszymi faktami z dziedziny garncarstwa pradziejowego, wyjaśnia, kiedy pojawiają się naczynia ceramiczne, kim byli pradziejowi garncarze, kto był twórcą koła garncarskiego oraz jak wyglądały pradziejowe piece garncarskie; w drugiej części zajęć dzieci mogą wykonać na kole garncarskim własne naczynia oraz za pomocą ręcznej techniki lepienia figurki, ozdoby, grzechotki a następnie ozdobić je za pomocą stempelków. Wszystkie prace zabierane są do domu. Istnieje możliwośc wypalenia prac, odbiór po około dwóch tygodniach - zajęcia płatne - 12,00 zł/os.
   
 • Homo zawsze sapiens. Życie człowieka w epoce kamienia (lekcja warsztatowa) pierwsza część zajęć ma charakter teoretyczny - dzieci zapoznają się ze stylem życia człowieka w epoce kamienia oraz ze sposobami wytwarzania narzędzi krzemiennych; w drugiej części spotkania dzieci mają możliwość samodzielnego wypróbowania narzędzi krzemiennych i sprawdzenia ich użyteczności  oraz sposobność wczucia się w rolę "jaskiniowych" artystów; dodatkowo łamigłówki, rebusy, krzyżówki.
   
 • Początki rolnictwa (lekcja zaznajamia dzieci z momentem pojawienia się rolnictwa oraz porównuje sposób życia i zdobywania pożywienia przez ludność koczowniczą i rolniczą; jej celem jest także zaznajomienie dzieci z zabytkami związanymi z rolnictwem pradziejowym)
   
 • Epoka kamienia jak malowana Czy zdolności artystyczne były w człowieku wynikiem długiego procesu ewolucji? Kiedy pojawia się człowiek-artysta? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć oglądając malowidła naskalne pochodzące m.in. z jaskiń: Chauvet, Altamira, Lascaux, z których najstarsze datowane są na 32 tys. p.n.e. Druga część zajęć przeznaczona jest na zajęcia praktyczne, malując na kamieniach spróbujemy naśladować paleolitycznych twórców. (Zajęcia warsztatowe płatne 12,00 zł/os.)

 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym (klasy IV-VI i ponadpodstawowe)

 • Jak pracuje archeolog? (lekcja ma na celu zaznajomienie dzieci i młodzieży z pojęciem archeologii jako nauki odtwarzającej przeszłość, ukazanie pracy archeologa oraz specyfiki zabytków archeologicznych, a także wyjaśnienie istotnych pojęć funkcjonujących w archeologii i możliwości datowania zbiorów)
   
 • Pradzieje Polski południowo-wschodniej (lekcja ukazuje życie codzienne ludzi, zamieszkujących tereny Polski południowo-wschodniej w epoce kamienia, brązu i żelaza oraz we wczesnym średniowieczu)
   
 • Nie święci garnki lepią ... Pradziejowe garncarstwo (lekcja warszatowa, na której dzieci mogą zapoznać się z najciekawszymi faktami z dziedziny garncarstwa pradziejowego, wyjaśnia, kiedy pojawiają się naczynia ceramiczne, kim byli pradziejowi garncarze, kto był twórcą koła garncarskiego oraz jak wyglądały pradziejowe piece garncarskie; w drugiej części zajęć dzieci mogą wykonać na kole garncarskim własne naczynia oraz za pomocą ręcznej techniki lepienia figurki, ozdoby, grzechotki a następnie ozdobić je za pomocą stempelków. Wszystkie prace zabierane są do domu. Istnieje możliwość wypalenia prac, odbiór po około dwóch tygodniach- zajęcia płatne - 12,00 zł/os.
   
 • Epoka kamienia jak malowana Czy zdolności artystyczne były w człowieku wynikiem długiego procesu ewolucji? Kiedy pojawia się człowiek-artysta? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć oglądając malowidła naskalne pochodzące m.in. z jaskiń: Chauvet, Altamira, Lascaux, z których najstarsze datowane są na 32 tys. p.n.e. Druga część zajęć przeznaczona jest na zajęcia praktyczne, malując na kamieniach spróbujemy naśladować paleolitycznych twórców. (Zajęcia warsztatowe płatne 12,00 zł/os.)
   
 • Non omnis moriar... Obrządek pogrzebowy w pradziejach (lekcja porusza bardzo istotne i delikatne kwestie, związane z duchowością człowieka pradziejowego w kontekście jego stosunku do zmarłych i sposobu jego pochówku)
   
 • W cieniu Rzymskiego Imperium (lekcja ukazująca życie codzienne mieszkańców obecnych ziem polskich na tle rozwiniętej cywilizacji starożytnego Rzymu)
   
 • Media aetas - wieki średnie (lekcja odnosząca się do kultury i życia codziennego dawnych Słowian)
   
 • Początki rolnictwa (lekcja ukazuje przemiany osadnicze, jakie zaszły w VI tys. p.n.e. i doprowadziły do przejścia przez ówczesne społeczności do gospodarki wytwórczej)

   


HISTORIA

 • Z dziejów polskiej złotówki (zajęcia dla młodzieży powyżej 12 r.ż.)
   
 • Z dziejów polskiej rogatywki. 
   
 • Nie masz pana nad ułana - obyczaje i zwyczaje kawaleryjskie II RP.
   
 • Życie codzienne w Polsce międzywojennej - kraj, region, miasto.
   
 • Pismo hebrajskie i Tora - Święta Księga (lekcja z elementami warsztatu)
   
 • Grasz w zielone? Tajemnice polskiego munduru - czy uniform wojskowy zawsze był zielony? Po co był i po co jest potrzebny żołnierzowi? A może chcesz zaprojektować własny mundur? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy podczas rysunkowej gawędy o wyposażeniu i umundurowaniu żołnierza polskiego (zajęcia warsztatowe)
   
 • Sekrety dawnego dokumentu - jeśli chcesz przenieść się w czasy, w których nie znano komputerów, ani nawet długopisów, dowiedzieć się kto i w jaki sposób sporządzał wszelkiego rodzaju pisma urzędowe, a także jeżeli chcesz sam przy użyciu starych metod stworzyć swój dokument, to zapraszamy Cię do udziału w naszych zajęciach. 
   
 • Żołnierz polski 1914-1945
   
 • Wojsko Polskie w walkach o niepodległość i granice (1918-1920)
   
 • Żołnierz polski na frontach II wojny światowej
   
 • Gawęda o mundurze żołnierza polskiego - zajęcia warsztatowe 

 

HISTORIA SZTUKI

 

NOWOŚĆ:   
W czasie trwania wystawy "Rzeźba na przestrzeni wieków. Kształt - forma - funkcja - symbol" (do 31 maja br.) proponujemy Państwu nowe tematy lekcji muzealnych.

 • Narysuj (ołówkiem) lub namaluj (kredkami) wybraną rzeźbę ze zwróceniem uwagi na jej kształt.
 • Jak powstaje rzeźba i kogo może przedstawiać?
 • Rzeźba jako portret
 • Z jakich materiałów w ciągu stuleci wykonywano rzeźby?
   

 

 • Wizerunek szlachcica - strój i obyczaj (prezentacja multimedialna) - lekcja prowadzona na ekspozycji z oryginalną biżuterią, strojem kontuszowym i portretami sarmackimi lub w formie prezentacji muzealnej.
   
 • Galeria rzemiosła artystycznego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
   
 • O technikach zdobniczych w rzemiośle artstycznym.
   
 • Kiedyś używane dzisiaj oglądane. Zabytkowe meble, szkło, ceramika (funkcja i forma).
   
 • Mecenat artystyczny ks. Lubomirskich w Rzeszowie.
   
 • Sztuka sarmatyzmu.
   
 • Polski portret na przestrzeni dziejów.
   
 • Galeria Malarstwa Polskiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
   
 • Polskie malarstwo krajobrazowe.
   
 • Wieś w malarstwie polskim.
   
 • Malarstwo Młodej Polski.
   
 • O działalności Firmy Portretowej Stanisława Ignacego Witkiewicza.
   
 • O technikach zdobniczych w rzemiośle artystycznym.
   
 • O technikach malarskich i rysunkowych.
   
 • Galeria Malarstwa Europejskiego. Ekspozycja stała Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 
   
 • Historia Galerii Dąmbskich. Dzieje kolekcji malarstwa europejskiego skupiającej obrazy od końca XVI do początku XIX stulecia. Początki kolekcji jej losy i analiza dzieł.
   
 • Malarstwo europejskie w epoce nowożytnej – nowe spojrzenie człowieka na otaczający go świat. Zdefiniowanie pojęć: renesans, manieryzm, barok. Związki z kulturą antyczną, analiza formy i treści omawianych dzieł.
   
 • Religia i mity. Wątki biblijne i alegoryczne w europejskim malarstwie od XVI do pocz. XIX wieku. Literatura jako niewyczerpane źródło inspiracji.
   
 • Wokół baroku. Przybliżenie złożoności kultury i sztuki baroku, światopoglądu, mentalności i obyczajowości.
   
 • Poczuj się artystą - akwarela, tempera, olej - podobieństwa i różnice technik malarskich (lekcja teoretyczno - warsztatowa). W trakcie lekcji omawiamy najważniejsze techniki malarskie /olej, akwarela, tempera, gwasz, akryl, pastel suchy i tłusty, technik, mieszanych i technik własnych, collage/ na przykładzie dzieł z Galerii Malarstwa Europejskiego oraz wcześniej przygotowanych obrazów służących jako pomoce naukowe; na części warsztatowej uczniowie sami próbują malować w wyżej omówionych technikach na specjalnie w tym celu przygotowanych podłożach, z płótna, płyty pilśniowej, desek, różnego rodzaju papierów i kartonów specjalnie dobranymi farbami -zajęcia płatne - 12,00 zł/os.)
   
 • Świat widziany kolorem - kolekcja kolorystów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
   
 • Warto przyjść do muzeum - co to jest muzeum, kto w nim pracuje i po co?
   
 • Witkacy kreator i eksperymentator w kontekście sztuki awangardowej  /prezentacja multimedialna/ oraz Firma Portretowa "S.I. Witkiewicz" /oryginalne pastele/.
   
 • Analiza dzieła sztuki. Analiza ikonograficzna i ikonologiczna na przykładzie wybranych dzieł Galerii Malarstwa Europejskiego. Analiza sztuki współczesnej. 
   
 • Impresjonizm, symbolizm, secesja - lekcja z prezentacją multimedialną.
   
 • Zostań szlachcicem/zostań damą - zajęcia teoretyczno-plastyczne. Wykonywanie zaprojektowanego przez siebie herbu wzorując się na herbach szlacheckich lub wachlarza w typie zabytków z XIX w. Finałem zajęć będzie pamiątkowe zdjęcie chłopca jako szlachcica oraz dziewczynki jako damy.
   
 • Poznać pana po cholewkach – zajęcia plastyczne i zabawy dla najmłodszych związane z pojęciem kultury sarmackiej („ubieranka” szlachecka, wykonanie zaprojektowanego przez siebie herbu, quiz dotyczący szlacheckiego stanu). Warsztatom towarzyszy ekspozycja oryginalnej biżuterii, stroju kontuszowego i portretów sarmackich ze zbiorów własnych Muzeum.
   
 • Porcelana na wynos – zajęcia teoretyczno-plastyczne polegające na ozdabianiu papierowego serwisu (talerzyki, kubeczki, tacki) dekoracją inspirowaną oryginalną porcelaną w technice akwareli. Wprowadzeniem do zajęć będzie obejrzenie ekspozycji rzemiosła artystycznego.
   
 • Narysuj dzieło sztuki – zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy malują lub rysują martwą naturę zakomponowaną z eksponatów muzealnych lub zabytkową rzeźbę.

 

KONSERWACJA

 • Prezentacja działalności pracowni konserwatorskiej.
   
 • Wybrane zabytki muzealne w trakcie konserwacji.