Zbiory - Etnografia


Święty Franciszek, autor nieznany, Lubenia, XIX w., drewno
Święta Trójca, Władysław Chajec, Kamienica Górna, 1972 r., drewno
Matka Boska Rzeszowska, Wojciech Kusztyb, Rzeszów, 1883 r., olej/płótno

Matka Boska Częstochowska, autor nieznany, Glinik, XIX w., olej/płótno
Rańtuch, wykonany przez miejscową krawczynię nazwiskiem Noworol, Łąka, XIX w., płótno/nici bawełniane
Obrus ołtarzowy, autor nieznany, Rogi, XIX w., płótno/nici bawełniane

     Od 1990 roku, siedzibą Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli, znanego regionalisty i muzeologa, jest kamienica przy Rynku w Rzeszowie.
     Zbiory liczą kilkanaście tysięcy eksponatów, głównie z zakresu ludowej plastyki oraz rzemiosła artystycznego południowo-wschodniej Polski. Na szczególne zainteresowanie zasługuje kolekcja dawnej rzeźby i malarstwa ludowego oraz strojów noszonych przy końcu XIX i na początku XX wieku, przez grupy etnograficzne Lasowiaków i Rzeszowiaków. W latach po II wojnie światowej, zebrano także bogatą kolekcję rzeźb wykonanych przez twórców ludowych, a także wyrobów ludowego rzemiosła artystycznego; głownie ceramiki, zabawek drewnianych, oraz kowalstwa. W latach 80. pozyskano do zbiorów przykłady ludowych instrumentów muzycznych, w tym między innymi cymbałów, basów, a także akcesoriów obrzędowych. W archiwum naukowym działającym przy muzeum zostały zgromadzone różnorodne materiały do dziejów kultury ludowej. Odrębny dział archiwum stanowi spuścizna po doc. F. Kotuli z cennymi materiałami terenowymi, nagraniami folkloru, korespondencją oraz rękopisami opracowań. Zbiory etnograficzne są udostępniane w formie wystaw stałych oraz czasowych. W muzeum odbywają się lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej, wykłady oraz seminaria dla choreografów i instruktorów zespołów folklorystycznych.

Powrót