Do pobrania

Deklaracja członkowska SMP
Program SMP

Aktualności Stowarzyszenia Muzealników Polskich

VII Zwyczajny Zjazd Delegatów SMP

Zgodnie z uchwałą numer 2 z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich z dnia 20 marca 2017 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, oraz zgodnie z par. 18 Statutu SMP serdecznie informuję, że Walny Zjazd Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Muzealników Polskich odbędzie się w dniach 15-16 maja w Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie.

Wycieczka krajoznawcza i spotkanie integracyjne.

W dniu 27 września br. członkowie oddziału naszego Stowarzyszenia wraz z grupą muzealników rzeszowskich wzięli udział w wycieczce krajoznawczej i spotkaniu integracyjnym. Dzięki uprzejmości gospodarzy Muzeum Kresów w Lubaczowie mieliśmy okazję zwiedzić muzealne ekspozycje a także szczegółowo poznać historię zabytkowej cerkwi w Radróżu. W trakcie wycieczki odwiedziliśmy także jeden z bunkrów stanowiących umocnienia tzw. Linii Mołotowa. Po wyjątkowo interesującej części poznawczej wycieczki gościliśmy w Kresowej Osadzie w Baszni Górnej.

Studia podyplomowe - Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym.

Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych na Wydziale Artystycznym UMSC pn. "Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym". 

Szczegóły w załączeniu oraz tutaj

Spotkanie z Zarządem Głównym SMP

Z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformować, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzealników Polskich przyjął zaproszenie Oddziału Podkarpackiego i postanowił zorganizować posiedzenie w Rzeszowie. Tradycją takich zebrań, jest organizacja spotkania Muzealników i Organizatorów muzeów z danego terenu i spotkanie z Zarządem Głównym SMP w celu przedstawienia aktualnych działań Stowarzyszenia na rzecz wprowadzania w życie Uchwał I Kongresu Muzealników Polskich oraz możliwość podyskutowania o bieżących problemach funkcjonowania muzeów. Spotkanie odbędzie się 15 października 2015 roku w refektarzu budynku głównego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie o godz. 11.00

Zaproszenie na spotkanie integracyjne

Z okazji pierwszej rocznicy powołania do życia Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, zapraszam wszystkich na spotkanie integracyjne które odbędzie się 4 września (piątek) w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy.

Wykład otwarty

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie serdecznie zapraszają wszystkich członków stowarzyszenia oraz sympatyków muzeum na wykład otwarty prof. Stanisława Waltosia oraz historyka sztuki mgr Agaty Wolskiej pt. "Rabunek ołtarza Mariackiego Wita Stwosza i jego trudny powrót (1939 - 1957)", który odbędzie się dnia 22 czerwca 2015 r. o godz.

Nasz udział w I Kongresie Muzealników w Łodzi

I Kongres Muzealników Polskich, który obradował w Łodzi w dniach 23-25 kwietnia br. przeszedł do historii. Przygotowane dużym wysiłkiem organizacyjnym spotkanie środowiska muzealników zakończyło się sukcesem. Kilkunastoosobowa delegaca członkow naszego Oddziału miała okazję uczestniczyć w sesjach referatów plenarnych, dyskusjach panelowych oraz debacie plenarnej. Była to również okazja do odnowienia bądź nawiązania kontaktów z koleżankami i kolegami muzealnikami ze wszystkich regionów Polski. Aktywnie pracowały nasze koleżanki Bożena Figiela i Barbara Woch pełniąc dyżur na stoisku SMP.

Walne zgromadzenie członków Podkarpackiego Oddziału SMP

24 marca 2015 r. obradowało Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Zgodnie ze statutem zostało ono zwołane przez Zarząd Oddziału. Zebrani członkowie wybrali Komisję Rewizyjną Oddziału, w której skład weszły Bożena Staszczak z Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, Dorota Zahel z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz Dorota Rucka – Marmaj z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Prezes Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie od września 2014 do dnia Walnego Zgromadzenia.

Konsultacje społeczne uchwał Kongresu

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Drodzy Muzealnicy Członkowie Oddziału Podkarpackiego SMP Pragnę poinformować, że na stronie internetowej: kongresmuzealikow.pl zostały zamieszczone informacje dotyczące programu, projektów uchwał i organizacji Kogresu. Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami. Do dnia 23 marca prowadzone są konsultacje społeczne treści proponowanych uchwał.

Informacja dotycząca opłacania składek członkowskich

Składki członkowskie w wysokości 3,00 zł miesięcznie (można opłacić rocznie) należy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie Muzealników Polskich Zarząd Główny
Zamek Królewski na Wawelu
Wawel 5
30-001 Kraków

nr rachunku bankowego: 68 1240 4650 1111 00005146 8402 

W tytule przelewu proszę zaznaczyć, że osoba wpłacająca jest członkiem Podkarpackiego Oddziału SMP.


 

Pages