Konkurs -Skrzydła rozwoju w widłach Wisły i Sanu. 80-lecie projektu COP Eugeniusza Kwiatkowskiego

Skrzydła rozwoju w widłach Wisły i Sanu. 80-lecie projektu COP Eugeniusza Kwiatkowskiego
 
 
Głównym organizatorem konkursu jest  Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „ŚLAD”. Skierowany jest on do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych (4-6) oraz młodzieży uczącej się w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.
 
Konkurs rozpoczyna się 31 stycznia 2017 r., a termin dostarczenia prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace konkursowe przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej, a wręczenie dyplomów, upominków i podziękowań dla nagrodzonych uczestników i ich opiekunów odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. o godzinie i w miejscu wskazanym przez organizatora.
 
Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego komiksu opartego na faktach, które opisane są w opracowaniach książkowych, na stronach internetowych, w prasie, materiałach archiwalnych oraz w przekazywanych ustnie historiach dotyczących powstania i funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego (dalej COP) na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego w latach 1937-1939.
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy pobrać formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wypełnić go i wydrukować. Wymagane jest, aby uczeń posiadał opiekuna – nauczyciela. 
 
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Prace zdobywców I miejsc w kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zostaną wydrukowane w dwumiesięczniku "Podkarpacka Historia".  Wszelkie informacje można uzyskać u Pana dr Pawła Roga - tel. 790894012.

 

 

Organizatorzy:

  logo slad 4Logo IPN             mor 1

 

 

 

 

LOGO MUZEUM male      pcen 2  pth2

 

 

 

 

PROT matrycalogo jpgRaczek logo

 

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy:

 

poseł  senator    marszalek woj podkarpackiego logo

 

 

 

 

wojewoda pod kurator pod 2        p rzeszowa

 

 

 

 

 p stalowa wolamieleclogo debica

 

 

 

 

 logo b deba

 

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny

 

LOGO NIEBIESKIE 2logo radio  LOGO OSTATECZNE RADIO VIA 14052014 3

 

 

 

 

podkarpacka  super nowosci

 

 

 

 

 

Konkurs wspierają:

 

hsw logo   PZL Sedziszow logo

 

 

 

     

    Powrót