ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO)

JAKIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE W ROKU 2017.

 

1. Kompleksowa usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

I. Rodzaj zamówienia: Usługa.

II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

III. Kody CPV: 79710000-4 – usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu, 79713000-5 usługi strażnicze, 79715000-9 – usługi patrolowe, 79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru, 50710000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznym instalacji budynkowych.

IV. Procedura udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

V. Orientacyjna wartość zamówienia: około 190 000,00 zł.

VI. Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: IV kwartał 2017 r.

 

 

Powrót