„Wielcy Polacy w grafikach ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie” w Jósa András Múzeum w Nyíregyháza

W dniu 1 grudnia 2016 roku została otwarta wystawa „Wielcy Polacy w grafikach ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie” w Jósa András Múzeum w Nyíregyháza na Węgrzech.

Ideą prezentowanej wystawy „Wielcy Polacy w grafikach ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie” w Jósa András Múzeum w Nyíregyháza na Węgrzech jest promocja naszej kultury i sztuki na arenie międzynarodowej.

Ekspozycja jest wydarzeniem ukazującym polskie dziedzictwo -  przedstawia rodzime postacie historyczne, a także dokonania wybitnych polskich i europejskich artystów.

Ta prestiżowa wystawa prezentuje 46 graficznych dzieł (z dziewiętnastego stulecia i początku dwudziestego wieku).

W ramach przedsięwzięcia pokazanych zostało węgierskiej publiczności kilkadziesiąt artystycznych ujęć - podobizn wybitnych Polaków (żyjących w dawnych czasach naszych dziejów). Główną myślą ekspozycji jest wystawienie reprezentatywnych portretów znanych i wielkich przedstawicieli polskiego narodu.

Uwiecznione postacie na wizerunkach w dziewiętnastym wieku miały na celu przypomnienie wybitnych rodaków i bohaterów w stuleciu kiedy Kraj był pozbawiony niepodległego bytu i nie było polskiego państwa na mapach Europy.

Należy podkreślić, że w dziewiętnastym wieku za pomocą rycin również „promowano” rodzimych twórców m.in.; malarzy, wieszczów i muzyków.

Powszechność owych historycznych portretów i równocześnie największych polskich osobistości była przeznaczona do szerokiego widza i zainteresowanego kręgu odbiorców. (Ryciny upowszechniano i udostępniano poprzez liczne publikacje ogólnodostępnemu gremium.)

Wystawa ta utrwala wymianę kulturalną, w ramach współpracy pomiędzy naszymi muzeami, a także wielowiekową, ugruntowaną historycznie przyjaźń polsko - węgierską.

Ekspozycja przybliży naszych sławnych rodaków (reprezentujących różne sfery życia) tamtejszej społeczności i stanie się też wyjątkową okazją do wszechstronnego upowszechnienia w mediach, polskich postaci historycznych wśród społeczeństwa węgierskiego.

Ryciny te oddają mistrzowskie wizerunki polskich, sławnych osobistości m.in. królów, książąt, hetmanów i artystów. Grafiki zostały wykonane w różnych technikach.

Ponadto trafny wybór obiektów i estetyka opraw pozwala mieć nadzieję na bardzo udaną prezentację.

Maria Stopyra – kurator wystawy

 

 

Powrót