Wydarzenia

Wirtualne Muzea Podkarpacia

Aktualności Muzeum

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie’’, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Konferencja podsumowująca realizację projektu "Międzypokoleniowa sztafeta folkowa. Badania terenowe"

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu "Międzypokoleniowa sztafeta folkowa. Badania terenowe", która odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, w dniu 9 grudnia 2016 r.

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż zasilacza modułowego UPS

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż zasilacza modułowego UPS

Warsztaty ceramiki. Zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty ceramiki pt. "Nie święci garnki lepią.... Garncarstwo w pradziejach"

Nowe wyposażenie Pracowni konserwacji muzealiów rzeszowskiego muzeum.

Pracownia konserwacji muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie została wyposażona w nowy specjalistyczny sprzęt dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych – nabór 1/2016. Zakupione urządzenia stanowią uzupełnienie obecnego wyposażenia pracowni, stwarzając nowe możliwości przywracania blasku zabytkowym przedmiotom zwłaszcza w zakresie konserwacji malarstwa oraz grafik, książek i mebli.

Laureaci konkursu plastycznego „Jak to z tym pieniądzem było… - czyli historia pieniądza dla maluchów”

W dniu 19 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w sprawie konkursu plastyczno-rysunkowego pt. „Jak to z tym pieniądzem było... czyli historia pieniądza dla maluchów”.

Konkurs "Nie wszystko złoto co się świeci..."

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczestników projektu "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia" realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie do udziału w konkursie "Nie wszystko złoto co się świeci...".

Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje, iż dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Wspieranie działań muzealnych realizuje projekt pod nazwą: Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej Ziemi Sandomierskiej w świetle badań archeologicznych 2001-2010

"Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej Ziemi Sandomierskiej w świetle badań archeologicznych 2001-2010" to dwuletni projekt realizowany dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowego Priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

Cenny depozyt – obraz Tadeusza Makowskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Tadeusz Makowski (1882 - 1932) – jeden z najwybitniejszych artystów polskich, malarz i grafik działający od 1909 roku w Paryżu, główny przedstawiciel słynnej École de Paris.

Strony

Newsletter

Aktualne informacje i wydarzenia na Twojej skrzynce pocztowej

Współpraca medialna

Partnerzy